Selecteer een pagina

Reinpadstraat 125
3600 Genk

Tel: 089 / 35 27 89
Fax: 089 / 85 32 43

Vrij spreekuur:
elke weekdag 9u-10u

Reinpadstraat 125
3600 Genk
Tel: 089 / 35 27 89

Wanneer u op uw afspraak komt:

  • Breng uw identiteitskaart mee.
  • Wees steeds op tijd. Zo zorgt u ervoor dat anderen niet onnodig moeten wachten.
  • Verwittig steeds tijdig indien u een afspraak niet kan nakomen.

In volgende gevallen moet er een langere consultatie worden voorzien, deze wordt enkel telefonisch gemaakt:

  • Consultaties voor meerdere personen
  • Longfunctietest
  • Gynaecologisch onderzoek
  • Elektrocardiogram
  • Verzekeringsonderzoek
  • Sportkeuring

Meer info?

Wenst u over een bepaald onderwerp meer informatie? Dan kunt u op het desbetreffende onderwerp hieronder klikken om meer te lezen.
Wanneer u hierna nog vragen hebt, aarzel niet om ons telefonisch te contacteren op 089 / 35 27 89.

Wachtdienst

Weekends of feestdagen:
U kan terecht bij de Huisartsenwachtpost gelegen in de Jaarbeurslaan 23, 3600 Genk (tel: 089/20 10 90).

Doorheen de week:
U kan terecht bij een arts met wachtdienst. Om te weten welke dokter van wacht is kan u bellen naar ons praktijknummer 089/35 27 89. Vervolgens zal u op het bandje van het antwoordapparaat te horen krijgen welke arts van wacht is met bijhorend telefoonnummer.

Huisbezoeken

Patiënten ontvangen we graag zoveel mogelijk in onze praktijk.
Zo kunnen we ieder optimaal onderzoeken en behandelen in bijzijn van onze apparatuur en gegevens. Huisbezoeken zijn gereserveerd voor patiënten die omwille van fysieke- of gezondheidsproblemen niet tot bij onze groepspraktijk geraken.
Let wel, om onze planning flexibel te kunnen opstellen moeten huisbezoeken voor 11u ’s morgens telefonisch aangevraagd te worden.

Dringende gevallen

Wanneer dringende hulp nodig is, neemt u telefonisch contact op met ons via 089 / 35 27 89. Onze secretaresse helpt u verder en zal, zodra een arts beschikbaar is, terug telefonisch contact met u opnemen.
Doordat onze praktijk ook instaat voor dringende gevallen, kan het uitzonderlijk gebeuren dat u even moet wachten ondanks uw vastgelegde afspraak. Graag begrip voor deze situaties.

Attesten & voorschriften

Voor het invullen van attesten en voor het opmaken van voorschriften wordt steeds een afspraak gemaakt.
Bij deze afspraak zullen we, indien nodig, trachten voorschriften te voorzien tot aan uw volgende raadpleging. Meld het aan uw arts indien u onvoldoende voorschriften heeft.
Let wel op, uw arts schrijft enkel attesten die stroken met vaststellingen. Zowel de aanvrager als de arts worden bestraft bij het uitschrijven van valse attesten. Zo is ook een attest met terugwerkende kracht onmogelijk en wordt deze geweigerd.

Bloednames

Op afspraak kan u voor het ochtendspreekuur (voor 9u) bij ons terecht voor bloednames.
Voor een bloedname dient u nuchter te zijn, graag ook een klever van uw ziekenkas mee te nemen.
Let op, deze afnamemomenten zijn géén consultaties. Hiervoor dient u een aparte afspraak te maken.

Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het globaal medisch dossier (GMD) is een initiatief van de overheid (RIZIV) waarbij de patiënt gestimuleerd wordt om te kiezen voor een vaste huisarts of collega’s in één groepspraktijk.
Door uw GMD te openen bij ons is een correctere individuele begeleiding van de patiënt en een beter overleg tussen artsen mogelijk. Het GMD blijft geldig voor het lopende kalenderjaar, en dient slechts één maal per jaar te worden hernieuwd aan de hand van een ziekenkasklever en handtekening. Patiënten met een GMD krijgen een verhoogde terugbetaling bij het consulteren van hun GMD-houdende arts.

Huisartsen wachtpost

089 / 20 10 90

Apothekers wachtpost

0903 / 99 000

Tandartsen wachtpost

0903 / 39 969

Antigifcentrum

070 / 245 245