Selecteer een pagina

Reinpadstraat 125
3600 Genk

Tel: 089 / 35 27 89
Fax: 089 / 85 32 43

Vrij spreekuur:
elke weekdag 9u-10u

Reinpadstraat 125
3600 Genk
Tel: 089 / 35 27 89

Wanneer u op uw afspraak komt:

 • Breng uw identiteitskaart mee.
 • Wees steeds op tijd. Zo zorgt u ervoor dat anderen niet onnodig moeten wachten.
 • Verwittig steeds tijdig indien u een afspraak niet kan nakomen.

In volgende gevallen moet er een langere consultatie worden voorzien, deze wordt enkel telefonisch gemaakt:

 • Consultaties voor meerdere personen
 • Longfunctietest
 • Gynaecologisch onderzoek
 • Elektrocardiogram
 • Verzekeringsonderzoek
 • Sportkeuring

Meer info?

Wenst u over een bepaald onderwerp meer informatie? Dan kunt u op het desbetreffende onderwerp hieronder klikken om meer te lezen.
Wanneer u hierna nog vragen hebt, aarzel niet om ons telefonisch te contacteren op 089 / 35 27 89.

Wachtdienst

Weekends of feestdagen:
U kan terecht bij de Huisartsenwachtpost gelegen in de Jaarbeurslaan 23, 3600 Genk (tel: 089/20 10 90).

Doorheen de week:
U kan terecht bij een arts met wachtdienst. Om te weten welke dokter van wacht is kan u bellen naar ons praktijknummer 089/35 27 89. Vervolgens zal u op het bandje van het antwoordapparaat te horen krijgen welke arts van wacht is met bijhorend telefoonnummer.

Huisbezoeken

Patiënten ontvangen we graag zoveel mogelijk in onze praktijk.
Zo kunnen we ieder optimaal onderzoeken en behandelen in bijzijn van onze apparatuur en gegevens. Huisbezoeken zijn gereserveerd voor patiënten die omwille van fysieke- of gezondheidsproblemen niet tot bij onze groepspraktijk geraken.
Let wel, om onze planning flexibel te kunnen opstellen moeten huisbezoeken voor 11u ’s morgens telefonisch aangevraagd te worden.

Dringende gevallen

Wanneer dringende hulp nodig is, neemt u telefonisch contact op met ons via 089 / 35 27 89. Onze secretaresse helpt u verder en zal, zodra een arts beschikbaar is, terug telefonisch contact met u opnemen.
Doordat onze praktijk ook instaat voor dringende gevallen, kan het uitzonderlijk gebeuren dat u even moet wachten ondanks uw vastgelegde afspraak. Graag begrip voor deze situaties.

Attesten & voorschriften

Voor het invullen van attesten en voor het opmaken van voorschriften wordt steeds een afspraak gemaakt.
Bij deze afspraak zullen we, indien nodig, trachten voorschriften te voorzien tot aan uw volgende raadpleging. Meld het aan uw arts indien u onvoldoende voorschriften heeft.
Let wel op, uw arts schrijft enkel attesten die stroken met vaststellingen. Zowel de aanvrager als de arts worden bestraft bij het uitschrijven van valse attesten. Zo is ook een attest met terugwerkende kracht onmogelijk en wordt deze geweigerd.

Bloednames

Op afspraak kan u voor het ochtendspreekuur (voor 9u) bij ons terecht voor bloednames.
Voor een bloedname dient u nuchter te zijn, graag ook een klever van uw ziekenkas mee te nemen.
Let op, deze afnamemomenten zijn géén consultaties. Hiervoor dient u een aparte afspraak te maken.

Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het globaal medisch dossier (GMD) is een initiatief van de overheid (RIZIV) waarbij de patiënt gestimuleerd wordt om te kiezen voor een vaste huisarts of collega’s in één groepspraktijk.
Door uw GMD te openen bij ons is een correctere individuele begeleiding van de patiënt en een beter overleg tussen artsen mogelijk. Het GMD blijft geldig voor het lopende kalenderjaar, en dient slechts één maal per jaar te worden hernieuwd aan de hand van een ziekenkasklever en handtekening. Patiënten met een GMD krijgen een verhoogde terugbetaling bij het consulteren van hun GMD-houdende arts.

Griepvaccinatie

Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elk jaar in de winterperiode opnieuw opduikt. Elke winter krijgen gemiddeld 1 op de 10 mensen de griep. Meestal genezen ze vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige mensen kan de griep ernstige gevolgen hebben. Elk jaar sterven er ook honderden mensen aan de gevolgen van de griep.
Als u een griepvaccin heeft gehad, is de kans dat u griep krijgt kleiner. Als u toch griep krijgt, verloopt de ziekte meestal minder ernstig en is de kans op complicaties gering. Voor mensen uit de risicogroepen is het belangrijk elk jaar een griepvaccin te laten zetten.

Wie moet zich vaccineren tegen griep?
De griepprik is sterk aanbevolen voor:

 • mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD of lever- of nierziekte;
 • zwangere vrouwen in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap
 • diabetespatiënten
 • alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een chronische aandoening (van de longen, het hart, de lever, de nieren)
 • mensen met een chronische spierziekte
 • mensen verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
 • personen ouder dan 65 jaar;
 • al wie in een woonzorgcentrum of ziekenhuis opgenomen is;
 • alle mensen die onder hetzelfde dak wonen als de bovengenoemde risicopersonen of zorgen voor kinderen jonger dan 6 maanden;
 • alle personen werkzaam in de gezondheidssector.

Ook voor gezonde mensen vanaf 50 jaar kan vaccinatie zinvol zijn.
Daarnaast kan iedereen vanaf zes maand overwegen zich tegen griep te laten inenten. De kans om de komende winter griep te krijgen vermindert namelijk met 80 %. Krijg je de ziekte toch, dan genees je sneller en treden er minder verwikkelingen op.

Seizoensgriepvaccinatie biedt niet enkel bescherming tegen griep en complicaties van griep, maar het vermindert ook de kans op verergering van bestaande comorbiditeiten (vb. ontregeling van diabetes, opstoot van COPD, toename hartfalen…). Bovendien kan vaccinatie van personen die in nauw contact staan met risicopersonen zoals jonge kinderen ervoor zorgen dat het virus niet doorgegeven wordt aan de risicopersoon. Dit principe wordt cocoonvaccinatie genoemd.

Hoe werkt het griepvaccin?
Als u een griepvaccin krijgt, reageert uw lichaam door afweerstoffen te maken tegen het virus. Het vaccin werkt al na twee weken. Wanneer u daarna in aanraking komt met het griepvirus, kunnen de afweerstoffen het onschadelijk maken. Dit effect houdt zes maanden aan.

Wanneer vaccineren?
Laat u tussen midden oktober en eind november vaccineren. Zolang het griepvirus niet is doorgebroken, blijft vaccinatie nuttig. Indien er na deze periode nog geen epidemie uitgebroken is en er nog geen vaccin toegediend werd, kan het nog steeds nuttig zijn om het vaccin te geven
Het vaccin beschermt pas na twee weken en is maar goed voor één winterperiode.
Elk jaar moet u dus opnieuw een griepvaccin krijgen.
Let op! Een griepvaccin werkt alleen tegen de echte griep (influenza), dus niet tegen een verkoudheid.

Hoe laten vaccineren?

 • Vraag een voorschrift bij uw arts. (mag ook telefonisch bij de secretaresse)
 • Haal daarmee het vaccin bij uw apotheker.
 • Maak een afspraak en bewaar het intussen in het midden van uw koelkast, anders wordt het waardeloos

Veiligheid griepvaccin
Vaak doen er mythes de ronde dat het griepvaccin griep zou kunnen veroorzaken. Het is echter belangrijk te benadrukken dat dit in geen geval mogelijk is. Het griepvaccin bevat geen volledig levend. Deze kunnen onmogelijk griep induceren.
De meest voorkomende klachten na griepvaccinatie zijn pijn, roodheid of lichte zwelling op de plaats van injectie. Andere gerapporteerde neveneffecten zijn kortstondige lichte koorts, malaise en spierpijn maar komen ongeveer even vaak voor als bij een placebovaccin. Deze nevenwerkingen zijn van voorbijgaande aard en duren maximum 1 tot 3 dagen. Ze kunnen verholpen worden door het nemen van paracetamol-houdende medicatie. Griepachtige symptomen, die uitzonderlijk ontstaan na griepvaccinatie (<10% van gevaccineerden), kunnen ook geïnduceerd zijn door andere circulerende virussen die griepachtige symptomen veroorzaken. Aangezien het na griepvaccinatie twee weken duurt vooraleer er volledige immuniteit opgebouwd is, is het ook mogelijk dat er tijdens deze periode toch nog griepinfectie optreedt in geval er gevaccineerd wordt op het moment dat het griepvirus reeds circuleert.

Het is belangrijk te vermelden dat hoewel het vaccin geen 100% bescherming kan bieden, het niettemin het momenteel best beschikbare preventief middel is. Daarom ook dat vaccinatie van gezondheidswerkers belangrijk is om overdracht van het griepvirus naar deze kwetsbare populaties te voorkomen.

Meer info op: www.laatjevaccineren.be

Huisartsen wachtpost

089 / 20 10 90

Apothekers wachtpost

0903 / 99 000

Tandartsen wachtpost

0903 / 39 969

Antigifcentrum

070 / 245 245